Laddar...

Välkommen

Om Oss

   

Swea Asfalt i Väst AB
Vi arbetar med stora och små projekt.

Det finns inga uppdrag som är för små eller för stora för Swea Asfalt. Nyanläggning, reparation, underhåll - vi hjälper våra kunder med alla delar. Parkeringsplatser, mindre vägar hos er vägförening, garageuppfarter i ett villaområde, lekplatser, cykelbanor, gångvägar och trädgårdsarbeten - vi behandlar alla våra kunders uppdrag som lika viktiga. Förarbetet inför en asfaltering är lika viktigt som genomförandet och efterarbetet. Självklart kan vi se till att samordna allt från planering med ritningar till schaktning, bortforsling av material, förberedande av ytor, dränering och terrassering till stensättning, linjemålning, plantering och annat efterarbete.  

Vi är stolta över vår historia.

Asfalt har använts i över femtusen år för tätning av byggen och anläggande av vägar. Asfalt består till största delen av sten, precis som betong. Skillnaden är att man i asfalt använder Bitumen, en oljeprodukt, som ger en flexibel och mycket hållbar beläggning. Framställningen av asfalt har moderniserats och är idag världens vanligaste material för vägbeläggning, lika hållbart som det är kostnadseffektiv och flexibelt. Trots att både framställning och beläggningsarbeten idag använder sig av modern teknologi så behövs fortfarande gedigen yrkeskunskap för att verkligen genomföra ett bra arbete. På Swea Asfalt har vi den kunskapen.

När behöver vi egentligen asfalt?

Asfalt behövs oftare än vi tror - till vägar, parkeringsplatser, cykelbanor och gångstråk, på garageuppfarter och lekplatser, parkeringshus och i trädgårdar, parker och bostadsområden. Vi på Swea asfalt har den kompetens som behövs för att tillfredsställa olika kunders specifika behov och önskemål.
Kontakta oss så ser vi till att din idé blir till verklighet.
När du som kund kontaktar Swea Asfalt kommer du att få all den information som behövs för att dina idéer ska bli utförda på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Vi går igenom behov och förutsättningar och lämnar kostnadsförslag. Du kan välja hur du vill komma i kontakta med oss, vi svarar på både mail och telefon inom 24 timmar.

Vi är nöjda när kunden är nöjd.

Swea Asfalt har låg personalomsättning och anlitas av både privatpersoner, mindre företag, föreningar och samfälligheter likväl som av kommuner och stora byggbolag. Den samlade erfarenhet och yrkesstolthet som finns hos oss som arbetar på Swea Asfalt gör att vi vågar lova att du som kund blir nöjd med resultatet. Vi är stolta över det arbete vi utför, vi lämnar inget jobb förens kunden är nöjd. Givetvis lämnar vi gärna referenser till nya kunder.

För små och stora ytor.

Om du letar efter någon som kan hjälpa dig med asfaltsbeläggning i Väst-Sverige så har du kommit rätt.
Swea Asfalt är familjeföretaget med säte i Gråbo som kombinerar personlig kundkontakt med högeffektivt genomförande på både små och stora jobb.

Tjänster

Vad kan vi hjälpa dig med?
Biltrafik
Vi har många års erfarenhet av asfalteringa av bilvägar. Allt från planering till underlag! Är föreningens väg dålig eller är det dags att fixa till uppfarten?
Gång & Cykel
Dags att göra iordning uppfarten, gå över på snöslunga istället för att skotta för hand? Dessutom en perfekt yta för sommarens basket, cykel och skateboard åkning!
Reparationer
Den svenska vintern har en förmåga att skada asfalten tillsammans med tyngre trafik gör det att reparation och underhåll av asfalten behövs. Vi kan hjälpa dig.
Vi hjälper våra kunder hela vägen.
Vi på Swea Asfalt kan hjälpa dig som kund hela vägen från idé till färdigt och godkänt resultat. Vare sig det handlar om stora projekt som vägar och parkeringsplatser eller mindre arbeten som en gårdsplan eller stensätta trädgårdsanläggningar så kan vi hjälpa dig med allt från projektering till färdig produkt. Vi är vana vid att arbeta både med stora bolag, offentlig sektor, väg- och bostadsrättsförenngar och med privatpersoner. Hos oss på Swea Asfalt finns ett upparbetat och gediget kontaktnät med duktiga yrkesmän och kvinnor inom otaliga områden. Det vi inte själva kan utföra, anlitar vi pålitliga samarbetspartners till. Du som kund behöver bara ha kontakt med oss på Swea Asfalt vilket underlättar processen.
 
Vi har den asfalt du behöver.

Vi har den asfalt du behöver och vi har asfalt du inte trodde fanns. Beroende på val av sten, stenstorlek kan man idag få fram både hållbara och estetiskt tilltalande asfaltsbeläggningar. Beräknat slitage och planerade användningsområden brukar få avgöra vilken typ av asfalt som passar. Idag kan man till exempel få olika färger på asfalten och det är i praktiken bara fantasin som sätter gränser. Diskutera bindlager, bärlager och slitlager med oss likväl som vilka grundarbeten som kan behöva utföras.

Vi ser till att du inte behöver vänta i onödan.

Swea Asfalt förstår hur viktig tidsfaktorn är. Vi ser till att du som kund inte behöver oroa dig över onödiga och kostsamma väntetider. Från det att massor är bortforslade och marken färdigschaktad och förarbetad ser vi till att asfalten läggs inom 24 timmar. Givetvis har vi resurserna för att utföra även allt förarbete och det är mycket viktigt för oss att våra kunder slipper irriterande väntetider med de onödiga och ofta stora kostnader det medför. Prata med oss om hur väntetider kan elimineras genom god planering så ser vi till att genomförandet inte stannar upp.

Din idé
Din idé! Dina behov, dina drömmar kring hur du vill ha jobbet utfört.
Planering
Tillsammans med din idé och vår expertis tar vi fram en plan om utförande och offert.
Vi utför
När vi är överens, levererar vi den färdiga produkten inom 24 timmar, och vi åker inte förens du är NÖJD!

Referensjobb

En liten del av våra utförda jobb.


Bilder
 

Miljö

Vi arbetar för miljön på ett säkert sätt.
Många tror fortfarande att asfalt innehåller tjära. Det finns inte längre någon tillverkning i Sverige av asfalt med det miljöfarliga ämnet stenkolstjära. Asfalt är dessutom till 100% återvinningsbar. I alla led arbetar vi på Swea Asfalt med att värna miljön och det gäller givetvis även arbetsmiljön för alla våra medarbetare. Säkerhet för både medarbetare och de som vistas runt våra arbetsplatser är en prioritet. Vår maskinpark är alltid uppgraderad och av högsta kvalitet, vilket både skonar miljön och ser till att projekten kan utföras effektivt och utan dröjsmål.

INTEGRITET

SÅ HÄR BEHANDLAR SWEA ASFALT I VÄST AB DINA PERSONUPPGIFTER.
Swea Asfalt i Väst AB: (”SweaAsfalt, org.nr. 556804-4688”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av dessa sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftslagen (1998: 204) och annan nationell lagstiftning och lagstiftning om dataskydd (inklusive men inte begränsat till lagar och andra författningar om genomförande av EU: s direktiv 95/46 /EG och direktivet om elektronisk kommunikation 2002/58/EG) och EU: s allmänna databeskrivningsförordning (EU) 2016/679) samt eventuella tillägg, ändringar eller ersättningar av sådana lagar och andra författningar.

SweaAsfalt värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

”Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur SweaAsfalt behandlar dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Hur får SweaAsfalt dina personuppgifter?
SweaAsfalt samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. SweaAsfalt behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av SweaAsfalt (t.ex. via cookies, se punkt nedan).  

Vilket ändamål har SweaAsfalt med personuppgiftbehandlingen?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av SweaAsfalt för bland annat följande ändamål:
 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • hantera och administrera felanmälningar
 • använda för att kontakta dig
 • administrera autogiroansökningar
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • hantera och administrera arbetsansökningar
 • hantering av anställda
 • för statistisk och analysändamål


SweaAsfalt behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig när du har lämnat samtycke till behandlingen. SweaAsfalt kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. SweaAsfalt behandlar även personuppgifter när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden, anställningar samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av SweaAsfalt och SweaAsfalts personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av SweaAsfalts rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför SweaAsfalt.

Överföring av personuppgifter till tredjeland?
SweaAsfalt överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge behandlar SweaAsfalt dina personuppgifter?
Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. SweaAsfalt behandlar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för SweaAsfalt, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer vår förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte SweaAsfalt bedömer att det finns annan laglig grund för behandlingen.


För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på: 

info (@) sweaasfalt.se
Swea Asfalt i Väst AB
RÄMNÅ GÅRDSVÄG 22
443 72 Gråbo

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?
SweaAsfalt arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande tillämplig dataskyddslagstiftning.

Cookies
Vi använder cookies på våra webbplatser för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.
 • Så använder SweaAsfalt cookies
  Vi använder cookies för att samla in statistik om hur våra webbplatser används.
 • Två typer av cookies
  Vi använder funktionscookies och sessionscookies. Funktionscookies sparas på din dator under en bestämd tid, tills du eller servern raderar dem. Sessionscookies sparas tillfälligt på din dator och raderas när du stänger ner din webbläsare. 
 • Statistik för förbättring
  Vi använder oss av Google Analytics för att samla in information om hur våra webbplatser används. Genom att veta hur du som besökare använder våra tjänster kan vi utveckla och förbättra våra tjänster.
 • Stäng av cookies i webbläsaren
  Du kan tacka nej till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att stänga av cookies kan viss funktionalitet på vår webbplats sluta fungera. Cookies för marknadsföring och statistik kan stängas av utan risk för minskad funktionalitet.

Uppdatering av denna Integritetspolicy SweaAsfalt gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. Dessa ändringar kommer då att publiceras här på sidan. (www.sweaasfalt.se)

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.
Ansvarig Dataskyddsombud: Maria Can Gill
info (@) sweaasfalt.se
Swea Asfalt i Väst AB
RÄMNÅ GÅRDSVÄG 22
443 72 Gråbo

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 25 maj 2018.


Hitta Till Oss

Kontakta oss

Skriv till oss
E-post: info@sweaasfalt.se
Kontoret
Kontorets öppettider vardagar 08:00-17:00

Maria Can Gill: +46 70-824 24 71

Billy Gill: +46 73-960 16 81

RÄMNÅ GÅRDSVÄG 22
443 72 Gråbo

Karta →
Besök oss

RÄMNÅ GÅRDSVÄG 22
443 72 Gråbo
Karta →

Kontakta oss

E-post: info@sweaasfalt.se
Telefon: +46 73-960 16 81